Matematik C x2 (i)

C x2 = Cekap Congak.

Sila jawab soalan berikut dalam masa 3 minit.

1 + 3  =  
6 -  4  =
3 + 3  =
9 - 6   =
5 + 3  =
3 - 0   =
4 + 2  =
6 - 6   =
0 + 3  =
8 - 5   =
1 + 0  =
5 - 1   =
3 + 3  =
5 - 2   =
6 + 1  =
9 - 0   =
2 + 5  =
3 - 1  =
8 + 5 =
9 - 3  =

Pencapaian :
Kurang dari 3 minit - Tahniah !
3 minit                     - Tingkatkan usaha!
Lebih dari 3 minit   - Anda perlu banyak membuat latihan !!
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.